top of page

Wiadomości o parafii i kościele

widok z tyłu.jpg

Parafia w Nowosielcach została erygowana w 1384 r.

Obecny kościół, zapewne drugi z kolei, konsekrowany został w 1595 r. W 1624 r. mieszkańcy wsi schronili się w kościele, który pełnił funkcję warowni, odpierając napad zagonu tatarskiego (wg. tradycji Tatarom udało się podpalić kościół przy użyciu katapultowanych pakuł – ogień jednak szybko ugaszono. Na wieży kościelnej ustawione były cztery śmigownice, z których wg. tradycji ustrzelono wodza tatarskiego czambułu).

W 1631 r. miały miejsce prace restauracyjne przy kościele. W latach 1871-1877 kościół poddano gruntownemu remontowi, w trakcie którego pokryto nowym gontem wszystkie dachy i wymieniono podwaliny sobót. W tym czasie odnowiono również ołtarze, ambonę, chrzcielnicę oraz chór muzyczny. W czasie następnego remontu, w 1903 r., nowym gontem pokryto dach na kościele, zakrystii oraz cokół dzwonnicy. W 1936 r. w związku z przygotowaniami do uroczystości poświęcenia kopca Michała Pyrza usypanego na pamiątkę obrony zorganizowanej przez wójta przed napadem Tatarów w 1624, kościół odnowiono. Kolejne remonty przeprowadzono w latach 1955 i 1983-1985. W latach 90-tych XX w. przebudowano przyziemie wieży usuwając część szalunku i dostawiając kamienny przedsionek z okienkami i przyporami na narożach.

bottom of page